Welcome to Huthwaite Sweden

Huthwaite Sweden https://huthwaite.se is the oldest affiliate of all the network offices around the world. The original founder of Huthwaite Sweden, Lars Dahlberg, ran the Nordic portion of the original research project some 40 years ago.

Today, at Huthwaite Sweden, we are proud to run a wide range of training programmes – all designed to change the organsation as well as the individuals’ behaviour.

All our programmes within sales, negotiations, opportunity management and customer service are based on robust research that has been tested and validated over the years, both across boarders and industries.

We have over the years created a long client list, full of strong and interdependent business relationships.

We have helped many of the major international corporations based in Sweden – ABB, SKF, Volvo, Scania, Tranter International, Vaculex, Ericsson, Tele2 and many more.

Huthwaite Sweden offers both open ad hoc trainings and customer tailored programs. Our training programs are usually integrated into an organisation’s internal Business Academy.

Henrik HagelHenrik Hagel
Country Manager and Partner

Tel:+46 70 883 0603
Email: Henrik.Hagel@huthwaite.se
LinkedIn: Henrik Hagel

 

Lars Dahlberg

Lars Dahlberg
Partner

Telephone:+46 70 847 4170
Email: Lars.Dahlberg@huthwaite.se
LinkedIn: Lars Dahlberg

 

Erik ThorenErik Thoren
Partner

Telephone: +46 70 272 4679
Email: Erik.Thoren@huthwaite.se
LinkedIn:Erik Thoren

Peter HallworthPeter Hallworth
Trainer

Telephone: +46 76 644 4180
Email: Peter.Hallworth@huthwaite.se
LinkedIn: Peter Hallworth

Mats ÅhmanMats Åhman
Trainer

Telephone: +46 70 277 5521
Email: Mats.Ahman@huthwaite.se
LinkedIn: Mats Ahman

 

Marcus WennerdalMarcus Wennerdal
Trainer

Telephone: +46 72 320 0999
Email: Marcus.Wennerdal@huthwaite.se
LinkedIn: Marcus Wennerdal

 

Gustav TidströmGustav Tidström
Trainer

Telephone: +46 702 256227
Email: Gustav.tidstrom@huthwaite.se
LinkedIn: Gustav Tidström

 

Åke LundahlÅke Lundahl
Trainer

Telephone: +46 31 773 7570
Email:Ake.Lundahl@huthwaite.se
LinkedIn: Ake Lundahl

 

Anna-Karin BrahnAnna-Karin Brahn
Administrator

Telephone: +46 31 773 75 70
Email: Anna-Karin.Brahn@huthwaite.se

Nedan finner du ett antal kärnprogram som vi erbjuder våra kunder. Med varje kund anpassar vi innehåll, rollspel och utformningen baserat på kundens behov.

SPIN Säljträning

 • Världens bäst validerade säljmetod SPIN Selling. Resultaten talar för sig själv, ökad försäljning, ökad kundlojalitet och B2B försäljning med kunden i fokus.
 • Träningskursen tar sin utgångspunkt i de beteenden som effektiva och framgångsrika B2B säljare använder för att upptäcka och utveckla kundens behov.
 • Du lär dig att bygga värde genom konkurrensmässiga fördelar, minimera antalet invändningar samt hur man presenterar lösningar med största möjliga påverkan för kunden.
 • Träningen vänder sig framförallt till Säljchefer, Kundansvariga, Key Account Managers, Säljspecialister, och Konsulter som är involverade i komplexa affärsrelationer.

Kundstrategier / Account Management

 • Du lär dig arbeta med försäljning både från ett strategiskt och taktiskt perspektiv.
 • Kursen innehåller strategier och färdigheter i hur man förhåller sig till en “beslutsfattande grupp” och vilka olika faser som en kund går igenom i sin beslutsprocess.
 • I kursen kommer du att fokusera på vilka färdigheter och strategier som lämpar sig bäst för de olika faserna av en kunds beslutsprocess. Vidare så behandlar vi kundens behov och beslutsriktlinjer, konkurrent analyser och hur man hanterar oro och tveksamheter sent i kundens beslutsprocess.
 • Vi tar även ett avstamp i hur man som organisation arbetar för att bibehålla kunder över tid (retention).
 • Träningen vänder sig framförallt till Säljchefer, Kundansvariga, Key Account Managers, Säljspecialister, och Konsulter och andra som är involverade i komplexa affärsrelationer.

Förhandling

 • Förhandlingar sker överallt i samhället idag. Den vanligaste förhandling görs internt i organisationer och gäller oftast resurser, budget, och prioritet. Det görs även mer traditionella externa förhandlingar mellan köpare och säljare.
 • Kursen tar sin utgångspunkt i forskningen om hur skickliga förhandlare planerar och genomför förhandlingar.
 • Vi går igenom strategier och taktik för förhandlingen, skillnaden mellan försäljning och förhandling, samt hur man upprätthåller ett gott klimat trots tuffa diskussioner.
 • Vidare går vi också igenom vilka verbala beteenden som skickliga förhandlare använder sig av och när det lämpar sig att använda dessa beteenden. Deltagare får träna sin förhandlingsteknik samt får feedback på sina beteenden.
 • Träningen vänder sig framförallt till säljare, inköpare, projektledare, förhandlare och andra personer som är involverade i interna eller externa förhandlingar.

Övertygande Offerter & Presentation

 • Skrivna förslag kan ofta vara den enda möjligheten att direkt komma i kontakt och påverka beslutsfattare som en säljare kanske aldrig träffar.
 • Den här träningen går igenom hur man skapar offerter som är lätta att läsa och förstå, men framförallt hur man skapar offerter som är mycket övertygande och som påvisar hur kostnaden för din lösningen vägs upp av värdet som ni levererar.
 • I kursen lär du dig även att presentera din offert på ett framgångsrikt sätt.
 • Träningen vänder sig framförallt till Säljchefer, Kundansvariga, Key Account Managers, Säljspecialister, Konsulter och och andra som är involverade i säljande affärsrelationer.

Pitch TM / Försäljning med kortare säljcykel

 • Pitch TM vänder sig till personer som är involverade i kortare säljcyklar och med mindre komplexitet.
 • I kursen går vi igenom vilka färdigheter som erfarna och effektiva säljare använder sig av för att styra samtalet, hitta kundensbehov, bygga värde och hur man presenterar lösningar med störst effekt för kunden.

Sälj Coachning & Samresa

 • Forskningen visar att man för maximal effekt av en utbildning behöver följa upp och förstärka träningen med coachning och ”on-the-job training”.
 • Vi erbjuder coachning som stödjer alla våra nyckelfärdigheter.
 • Träningen vänder sig framförallt till chefer och teamledare inom sälj, marknad och driftverksamheter med personalansvar. Vi genomför även samresor.

SPIN för Marknad

 • Det sker alltför ofta att sälj- och marknadsavdelningen sänder olika budskap, där sälj tar sin utgångspunkt i kundernas behov medans marknad fokuserar på produkt/servicefunktioner och egenskaper.
 • Den här träningen syftar till att överbrygga det gapet och ger stöd och verktyg till marknadsavdelningen för att kunna ta fram kundfokuserade, behovsstyrda budskap som stärker säljavdelningens värde- och SPIN baserade förhållningssätt.
 • Träningen vänder sig framförallt till sälj/marknadsavdelningar.

Affärspel / Simulationer

 • Ett affärspel är en simulering av en affärsmöjlighet. Här tränas alla säljbeteenden i en verklig miljö.
 • Från första samtal till avslut, genomförande och vidare utveckling av kunden.
 • Säljare och säljchef får tillsammans utmana sig själva i sitt strategiska och taktiska sälj.
 • Utöver detta så integreras coachning av säljare och säljchef in i affärsspelet.
 • Träningen vänder sig framförallt till säljorganisationer/team där man vill träna och testa sin färdigheter genom hela säljcykeln på en och samma gång.

Sales Academy / Business Excellence Program

 • Huthwaite utformar större och kundanpassade kurser och/eller program för företag.
 • Vi är antingen en del i en Business Academy eller så ansvarar vi för helheten genom att utforma, implementera och utveckla affärsmannaskapet i ett företag.

Hur kan ett kursupplägg se ut?

 • E-learning
 • Teori & färdighetsträning i klassrum
 • Kundanpassade rollspel
 • Deltagarens egna utmaningar vävs in i träningen för att öka den personliga relevansen av träningen
 • Personlig återkoppling/coachning på färdighetsträningen.
 • Senaste trenderna vävs in i träningen såsom digitalisering, social selling, mm
 • Coachning efter klassrumsträning.
 • Återkommande uppföljning i grupp eller per individ (tex coachning, webinars, video, mm)
 • Tillgång till verktyg som används i säljarens vardag.

National projects

For projects in Sweden, please contact Henrik Hagel on +46 708 830 603. Alternatively click the red button to email us.
Contact

Multinational projects

For projects beyond Sweden, please contact our global headquarters on +44 (0)1709 710081. Alternatively click the red button to email us.
Contact